Uppdatering om Coronaviruset, Covid-19

Vår klinik har öppet och vi genomför gynekologbesök nästan som vanligt så länge du är frisk – men med ökad försiktighet för att minimera smittspridningen för patienter och personal. Vi uppdaterar även vår hemsida vid eventuella förändringar och med de mest aktuella nyheterna avseende Coronaviruset. 

Vad görs för säkerställande av medicinsk trygghet för våra patienter gällande Coronaviruset?

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och bevakar utvecklingen noga. 

 • Så snart som möjligt före ert inbokade besök ta snarast kontakt med oss om du/ni har:
  • Symtom på förkylning, hosta eller feber, även vid lindriga symtom, då måste ditt besök eller behandling bokas om/skjutas upp.
  • Ovanstående gäller även om du träffat någon med bekräftad coronavirus-infektion.
 • Vi tillåter i nuläget inga anhöriga eller barn på kliniken. Om barn eller anhöriga kommer till kliniken ändå ombedes de vänta utanför kliniken i fastighetens entréhall eller utomhus.
 • Vi minimerar kontakten mellan patienter och mellan patienter och personal. Just nu tar vi inte i hand med våra patienter och vi omber patienterna sprida ut sig i väntrummet. Provtagning bokas för att minimera antalet patienter i väntrummet.
 • Eventuell partner kan tyvärr inte i nuläget inte vara med vid t.ex ultraljud, HSS. För våra privata fertilitetsutredningar önskar vi att spermieprovtagning i största möjliga mån sker i hemmet. Detta med syftet att minska riskerna för smittspridning.
 • Är du över 70 år eller har du riskfaktorer för Covid-19, kontakta oss innan besöket för att få komma in direkt, vi kan dock ej ta in dig innan dit tid och ibland något efter.
 • Vi uppmanar såväl patienter som personal att avstå från alla sammanhang där man riskerar att sprida smitta. Således bör var och en med symtom begränsa sina sociala kontakter både i arbetslivet och privat för att hjälpa till att minska spridningens omfattning.

Hur begränsar jag smittspridningen och skyddar mig själv mot Coronaviruset?

 • Begränsa sociala kontakter.
 • Tvätta händerna ofta – under 30 sekunder med tvål och vatten. Handsprit används då du ej har möjlighet till handtvätt.
 • Undvik att röra vid ögon, näsa, mun och ansikte.
 • Undvik kontakt med personer som har influensaliknande symptom.                             
 • Hosta och nys i en pappersnäsduk eller armveck – ej i handen.
 • Stanna hemma om du är sjuk.
 • Undvik att åka med kollektivtrafiken och jobba hemifrån om du har möjlighet.

Vad finns det för risker om du är gravid?

Endast graviditet i sig verkar inte ge ökad risk att insjukna eller ge ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19. För närvarande finns det begränsad information om covid-19 och graviditet. FHM rekommenderar därför gravida kvinnor att vara extra försiktiga, särskilt i sen graviditet och särskilt gravida som har riskfaktorer som diabetes, högt blodtryck eller fetma. Det är viktigt att undvika att bli smittad inför förlossningen eftersom en luftvägsinfektion i slutet av graviditeten kan vara besvärlig och kan innebära risker för den gravida kvinnan. FHM rekommenderar att följa deras allmänna råd för att minska risken att utsättas för smitta av Coronavirus.

Det finns ingen evidens att covid-19 påverkar i tidig graviditet, men rapporterna är fortfarande få.

Nyfödda: En covid-19 infektion verkar inte föras över till fostret under graviditeten. Barn kan smittas med covid-19 men det verkar vara väldigt sällsynt med allvarliga symtom hos nyfödda och barn. Därför behöver inte fullgångna friska barn separeras från mamman efter förlossningen på grund av smittrisk. Enligt tillgängliga studier är inte bröstmjölk en smittkälla, så det finns inget hinder för amning.

Mer om detta kan läsas på Folhälsomyndigheten.

Ovanstående råd kan komma att ändras om kunskapsläget ändras eller om påbud från myndigheter kommer. Vi rekommenderar att ni håller er uppdaterade även på Vårdguiden 1177 och på Folkhälsomyndighetens hemsida.