Göteborgs IVF Klinik och Gynekolog & FertilitetsCenter Sweden har nu av DNV blivit certifierad enligt ISO 9001:2015 standard, vilket bekräftar klinikens engagemang för högsta kvalitet och patientservice. Certifieringen är resultatet av en noggrann granskning av klinikernas processer och protokoll för att säkerställa god vård och följsamhet mot internationella standarder.