Priserna gäller från maj 2024

Gynekologiska besök – Privat finansierade
Erbjuds alla om önskemål finns (ej subventionerad). Remiss krävs ej.

 

Gynekologisk hälsokontroll inklusive ultraljudsundersökning (avsaknad av besvär)

1 400 kr*

Gynekologiskt besök med symtom inklusive ultraljud vid behov (ex. klimakteriebesvär, inkontinens, framfall, svamp. knöl, mm)

1 400 kr*

Kontroll av graviditet fram till graviditetsvecka 12+0* (kontroll av graviditetslängd, antal foster, levande foster)

1 800 kr*

Telefontid gynekolog

500 kr (beroende på telefontidens längd)

Privat fertilitetsutredning (om du är i en parrelation inkluderar detta även partnerns första besök) för första besöket inkl. sammanfattande återbesök. Kostnad för de prover och undersökningar som behöver tas tillkommer enligt prislista (exempelvis HSS eller kavitetsundersökning, spermaprov, TSH, vid behov blodprov för äggreserv (äggreserv kan ibland ses bra på ultraljud och blodprov behöver då ej tas). Vilka prover som behövs tas beror på din/er individuella historik.

2 200 kr

HSS /HyCoSy) då du gör hela fertilitetsutredningen hos oss

2 100 kr

Kavitetsundersökning då du gör hela fertilitetsutredningen hos oss

1 700 kr

HSS /HyCoSy) utan övrig utredning/behandling

3 100 ** kr

Kavitetsundersökning utan övrig utredning/behandling

2 100** kr

NIPT *** inkl. konsultation med gynekolog + ultraljud

6 995 kr

Tillval könskromosomer                                + 1000 kr

Tillval deletionssyndrom 22q11.2               + 2500 kr

 

Spermaprov basanalys (utförs på vår systerklinik (samma lokalisation) se GIVF hemsida

1 250kr

Hysteroskopi

17 000** kr

Hysteroskopi med åtgärd

17 000** kr + 6000 kr

ERA

13 500 kr

Ägglossningsstimulering med letrozolstimulering (inkluderar alla ultraljud i en cykel)

4 000 kr/cykel

Privat receptförnyelse (tel tid och privat rec förnyelse)

400 kr (per omgång)

Ultraljud vid behandling på annan klinik 

1 700 kr

Receptförskrivning vid behandling på annan klinik inkl rec

2 200 kr

 •  Övriga privata fertilitetsutredningar/behandlingar: var god se prislista på vår systerklinik Göteborgs IVF klinik,

  https://goteborgsivfklinik.se/pris-fertilitetsutredning/

  * vid behov av provtagning tillkomst av kostnad enligt prislista*

  *klamydia, gonorre finns aktuella provsvar på innan

  ***Ultraljud  av gynekolog för bekräfta graviditetslängd, viabilitet, antal foster. Provtagning, utförs vid samma tillfälle som ultraljud om korrekt gravidslängd för det föreligger. 

  Analys av NIPT/Harmony utförs av Life Genomics som är ett svenskt laboratorium i Göteborg. Svar kommer inom 10 dagar efter provtagning.

   

  AVBOKNING

  Bokade privata besök ska avbokas med minst 48 timmars framförhållning (räknat som vardagar, ej lördagar och helgdagar). Om ej så sker debiteras hela priset för besöket.

  För privata besöka sker om/avbokning via mail: info@gfcs.se