Gynekologiska besök – Privat finansierade
Erbjuds alla om önskemål finns (ej subventionerad). Remiss krävs ej.

 

Gynekologisk hälsokontroll inklusive ultraljudsundersökning (avsaknad av besvär)

1 400 kr*

Gynekologiskt besök med symtom inklusive ultraljud vid behov (ex. klimakteriebesvär, inkontinens, framfall, svamp. knöl, mm)

1 400 kr*

Kontroll av graviditet fram till graviditetsvecka 12+0* (kontroll av graviditetslängd, antal foster, levande foster)

1 700 kr*

Telefontid gynekolog

300 – 400 kr (beroende på telefontidens längd)

Privat fertilitetsutredning (om du är i en parrelation inkluderar detta även partnerns första besök) för första besöket inkl. sammanfattande återbesök. Kostnad för de prover och undersökningar som behöver tas tillkommer enligt prislista (exempelvis HSS eller kavitetsundersökning, spermaprov, TSH, vid behov blodprov för äggreserv (äggreserv kan ibland ses bra på ultraljud och blodprov behöver då ej tas). Vilka prover som behövs tas beror på din/er individuella historik.

2000 kr

HSS /HyCoSy) då du gör hela fertilitetsutredningen hos oss

2000 kr

Kavitetsundersökning då du gör hela fertilitetsutredningen hos oss

1 500 kr

HSS /HyCoSy) utan övrig utredning/behandling

3000 ** kr

Kavitetsundersökning utan övrig utredning/behandling

2000** kr ​

NIPT *** inkl. konsultation med gynekolog + ultraljud

6 995 kr

Tillval könskromosomer                                + 1000 kr

Tillval deletionssyndrom 22q11.2               + 2500 kr

 

Spermaprov basanalys (utförs på vår systerklinik (samma lokalisation) se GIVF hemsida

1 200kr

Hysteroskopi

16 000** kr

Hysteroskopi med åtgärd

16 000** kr + 5000 kr

ERA

12 500 kr

Ägglossningsstimulering med letrozolstimulering (inkluderar alla ultraljud i en cykel)

3500 kr/cykel

Privat receptförnyelse (tel tid och privat rec förnyelse)

300 kr (per omgång)

Ultraljud vid behandling på annan klinik 

1 700 kr

Receptförskrivning vid behandling på annan klinik inkl rec

1 000 kr

 •  Övriga privata fertilitetsutredningar/behandlingar: var god se prislista på vår systerklinik Göteborgs IVF klinik,

  https://goteborgsivfklinik.se/pris-fertilitetsutredning/

  * vid behov av provtagning tillkomst av kostnad enligt prislista*

  *klamydia, gonorre finns aktuella provsvar på innan

  ***Ultraljud  av gynekolog för bekräfta graviditetslängd, viabilitet, antal foster. Provtagning, utförs vid samma tillfälle som ultraljud om korrekt gravidslängd för det föreligger. 

  Analys av NIPT/Harmony utförs av Life Genomics som är ett svenskt laboratorium i Göteborg. Svar kommer inom 10 dagar efter provtagning.

   

  AVBOKNING

  Bokade privata besök ska avbokas med minst 48 timmars framförhållning (räknat som vardagar, ej lördagar och helgdagar). Om ej så sker debiteras hela priset för besöket.

  För privata besöka sker om/avbokning via mail: info@gfcs.se