Vilka som jobbar på Gynekolog & FertilitetsCenter Sweden

Johanna Schmidt

Verksamhetschef, Överläkare inom Gynekologi & Obstetrik, Ph D

Verksamhetschef, Överläkare inom Gynekologi & Obstetrik, Subspecialist inom reproduktionsmedicin, Ph D. Johanna har tidigare arbetat länge med allmän gynekologi, gynekologisk kirurgi samt är även subspecialiserad inom infertilitet inkl. fertilitetsbevarande kirurgi. Hon har tidigare arbetat länge på Kvinnokliniken, Sahlgrenska, gynekologisk öppenvårdsmottagning (Krokslätts gyn-mottagning), samt privat på Vasakliniken och på Carlanderska sjukhuset. Hon har disputerat inom polycystiskt ovarie syndrom (PCOS) och är handledare för doktorander. Johanna tar emot patienter för utredning och behandling allmängynekologiska problem, t.ex i form av; framfall, inkontinens, urinträngningar, blödningsrubbningar, cystproblematik, myom, besvär med klåda och hudförändringar i underlivet, infektioner,, PCOS, endometrios, klimakteriebesvär, PMS, preventivmedel samt för specialistultraljud mm. Johanna utför även hysteroskopiska ingrepp samt är även nischad inom av  komplett fertilitetsproblematik inkluderande fertilitetsutredningar och alla typer av behandlingar.

Erica Wingstrand

Specialistläkare inom Gynekologi & Obstetrik, Ph D

 

Dr. Erica Wingstrand Specialistläkare inom Gynekologi & Obstetrik, Ph D. Erica har tidigare arbetat länge på kvinnokliniken på Skaraborgs sjukhus, Skövde med allt inom allmän gynekologi samt även gynekologisk öppenvård inkluderande även gynekologisk dagkirurgi. Erica har även en fertilitetsinriktning och särskilt god kunskap inom fertilitetspåverkande faktorer som  infektioner, endometrios, myomproblematik mm. Erica är även disputerad. Erica tar emot patienter för utredning och behandling av allmängynekologiska besvär och problem, t.ex i form av; olika typer av infektioner inkl. bakteriell vaginos, blödningsrubbningar, cystproblematik, besvär med klåda och hudförändringar i underlivet, infektioner, myom, komplett fertilitetsproblematik inkl utredningar och behandlingar, PCOS, endometrios, klimakteriebesvär, PMS, framfall (prolaps), inkontinens, urinträngningar, preventivmedel samt för specialistultraljud mm.

Magdalena Jarosz

Specialistläkare inom Gynekologi & Obstetrik

Dr. Magdalena Jarosz Specialistläkare inom Gynekologi & Obstetrik- Magdalena har tidigare arbetat länge på kvinnokliniken på Skaraborgs sjukhus, Skövde och senast på Sahlgrenska Universitetssjukhus med allt inom allmän gynekologi samt även gynekologisk öppenvård inkluderande även gynekologisk dagkirurgi. Magdalena särskilt god kunskap inom infektioner, klimakterie/förklimakterie, endometrios, myomproblematik, framfall mm. Magdalena tar emot patienter för utredning och behandling av allmängynekologiska besvär och problem, t.ex i form av; olika typer av blödningsrubbningar, cystproblematik, besvär med klåda och hudförändringar i underlivet, infektioner, myom, komplett fertilitetsproblematik, PCOS, endometrios, klimakteriebesvär, PMS, framfall (prolaps), inkontinens, urinträngningar, preventivmedel samt för specialistultraljud mm.

Sofia Ganidou

Överläkare inom gynekologi och obstetrik

Sofia har genomgått sin specialistutbildning inom Gynekologi och Obstetrik vid kvinnokliniken, Skaraborgs sjukhus i Skövde och hon blev färdig specialist 2009.

Hon har special intresse/kunskap inom utredning och behandling av cellförändringar (på livmodertapp, blygdläppar samt slidvägg) och inom detta område arbetar hon i dagsläget på Sahlgrenska universitetssjukhus i Göteborg sedan några år tillbaka.

Dessutom arbetar Sofia på ett mindre sjukhus inom VG-regionen med allmän gynekologi ,utredning och behandling av cellförändringar samt operativ verksamhet.

Sofia har bred kompetens och lång erfarenhet inom gynekologi och kan hjälpa dig som exempelvis besväras av klimakteriebesvär, blödningar, mensrubbningar, smärtor i underlivet,  blödningar i tidig graviditet, infektioner med mera.

Sofia tar endast emot privatbetalande patienter på lördagar och har korta väntetider.

Emelie Carlzon Diaz

Barnmorska

Emelie har tidigare arbetat många år som barnmorska bland annat inom förlossningsvård/BB både på Mölndals sjukhus och på Östra sjukhuset, där hon varit en av barnmorskorna som organiserat och lett det dagliga arbetet. Hon använder sitt breda kunnande för att ge våra patienter det bästa möjliga omhändertagandet. Hos oss på GFCS håller hon bland annat i patientkontakten, ger information, tar blodprover, informerar om behandlingar och assisterar vid gynekologiska undersökningar och ingrepp.

Karin Broman

Barnmorska

Karin har tidigare arbetat på barnmorskemottagning med graviditetsövervakning och preventivmedelsrådgivning. Dessförinnan arbetade hon inom förlossningsvård/BB på Mölndals Sjukhus. Hon har alltid haft ett stort intresse för fertilitet och har nu med sina kunskaper inom fertilitet/infertilitet, IVF och donation ett omfattande och brett kunnande för att kunna ge våra patienter det bästa möjliga omhändertagandet. Jobbar idag huvudsakligen med fertilitet/IVF och donation.

Christine Delsing Malmberg

Barnmorska

Christine har tidigare arbetat många år både som legitimerad sjuksköterska och barnmorska bland annat inom förlossningsvård/BB på Östra sjukhuset. Christine har i sina tidigare roller bland annat organiserat och lett det dagliga arbetet. Hos oss på GFCS håller hon bland annat i patientkontakten, ger information, tar blodprover, informerar om behandlingar och assisterar vid gynekologiska undersökningar och ingrepp. Christine använder sitt breda kunnande för att ge våra patienter det bästa möjliga omhändertagandet.

Anna Nelin Bäckman

Barnmorska

Jennifer Genetay

Undersköterska

Helena Hedberg

Undersköterska/Receptionist

Klas Abrahamsson

Leg. Psykolog

Klas har mångårig erfarenhet av att arbeta med psykologiska aspekter inom Reproduktionsmedicin. Hans specialistkompetens rör exempelvis den stress och de krisreaktioner som drabbar många ofrivilligt barnlösa, enskilda såväl som par. Många kan även behöva psykologiskt stöd i samband med svåra besked eller inför avgörande beslut. Andra områden som Klas har arbetat mycket med är relations- och samlivsproblematik, sexologiska frågor samt HBTQ-aspekter knutna till fertilitet och föräldraskap.

Även de som behöver hjälp med donerade könsceller är välkomna att kontakta Klas. Detta för att genomgå den obligatoriska psykosociala utredning som Socialstyrelsen föreskriver.

Klas har bla tidigare arbetat som psykolog med ovanstående på ReproduktionsMedicinskt Centrum (RMC) i Malmö.

Lisa Brattkvist

Leg. Dietist

Legitimerad dietist med en kandidatexamen i hälsovetenskap med inriktning biomedicinsk vetenskap. Hon har tidigare arbetat inom specialistmedicin på Sahlgrenskas Obesitasmottagning och arbetar även idag med behandling av övervikt och fetma. Tidigare har Lisa arbetat som hälsocoach under flera år samt föreläser om kost och hälsa. Hon brinner för beteendevetenskap, positiv psykologi och att hjälpa individer att förbättra sina matvanor på ett hållbart sätt.