Vi som jobbar på Gynekolog & FertilitetsCenter

Johanna_Schmidt

Johanna Schmidt

Verksamhetschef, specialistläkare inom Gynekologi & Obstetrik

Med Dr, Överläkare inom Gynekologi och Subspecialist inom Reproduktionsmedicin. Har disputerat inom polycystiskt ovarie syndrom (PCOS), forskar fortfarande inom området samt inom Reproduktionsmedicin. Har tidigare arbetat många år på Kvinnokliniken Sahlgrenska, Reproduktionsmedicin, och därefter flera år på Livio Göteborg på Carlanderska sjukhuset.

Hala_Younis

Hala Younis

Överläkare inom Gynekologi & Obstetrik

Specialistutbildning inom Gynekologi & Obstetrik på Kvinnokliniken Sahlgrenska. Därefter jobbat många år som gynekolog bla på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås, Angereds närsjukhus och Capio Lundby. Har bred allmängynekologisk kompetens, med bla mycket erfarenhet inom bäckenbottenkirurgi och ett mångårigt intresse inom fertilitet.

ida-wikander

Ida Wikander

Specialistläkare inom Gynekologi & Obstetrik

Överläkare inom Gynekologi & Obstetrik och Specialist inom Reproduktionsmedicin.

Barbro Eden

Barbro Edén

Specialistläkare inom Gynekologi & Obstetrik

Med Dr, Överläkare inom Gynekologi och Specialist inom Reproduktionsmedicin. Har över 30 års erfarenhet som gynekolog, särskilt inom fertilitet inklusive fertilitetskirurgi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Zahra-Sabeti-Rad

Zahra Sabeti Rad

Överläkare, Subspecialist inom Gynekologi & Obstetrik, Ph D

Zahra har arbetat många år med gynekologi och reproduktionsmedicin/IVF, bla på Reproduktionsmedicinskt Centrum (RMC) i Malmö, på Nordic IVF i Limhamn och på kvinnokliniken i Karlstad. Numera arbetar hon även på Kvinnokliniken Vital i Lund.

Zahra har disputerat i ämnet: Effekten av cancer på fertilitet och graviditet “The effect of maternal malignancy on fertility, pregnancy, and neonatal outcomes”.

Birgitta_Atterbo

Birgitta Attebo

Barnmorska

Har arbetat med IVF och assisterad befruktning i princip hela sin yrkeskarriär. Tidigare jobbat både på Reproduktionsmedicin Sahlgrenska och senast drygt 20 år på Livio Göteborg där hon var barnmorskechef samt arbetade kliniskt.

Karin_Broman

Karin Broman

Barnmorska

Karin har tidigare arbetat på barnmorskemottagning med graviditetsövervakning och preventivmedelsrådgivning. Dessförinnan arbetade hon inom förlossningsvård/BB på Mölndals Sjukhus. Hon har alltid haft ett stort intresse för fertilitet och har nu med sina kunskaper inom fertilitet/infertilitet, IVF och donation ett omfattande och brett kunnande för att kunna ge våra patienter det bästa möjliga omhändertagandet. Jobbar idag huvudsakligen med fertilitet/IVF och donation.

Eva Litgård

Eva Litgård

Barnmorska

Eva är leg. barnmorska och har arbetat med Assisterad befruktning och IVF, senast vid Reproduktionsmedicin, Sahlgrenska Universitets sjukhuset och dessförinnan på på Livio, Carlanderska sjukhuset. Har tidigare även arbetat 15 år inom förlossning och BB på Mölndals sjukhus.

Violette_Andvien

Violette Andvien

Undersköterska

Jennica_Lamkiewcz

Jennica Lamkiewicz

Undersköterska

Klas-Abrahamsson

Klas Abrahamsson

Leg. Psykolog

Klas har mångårig erfarenhet av att arbeta med psykologiska aspekter inom Reproduktionsmedicin. Hans specialistkompetens rör exempelvis den stress och de krisreaktioner som drabbar många ofrivilligt barnlösa, enskilda såväl som par. Många kan även behöva psykologiskt stöd i samband med svåra besked eller inför avgörande beslut. Andra områden som Klas har arbetat mycket med är relations- och samlivsproblematik, sexologiska frågor samt HBTQ-aspekter knutna till fertilitet och föräldraskap.

Även de som behöver hjälp med donerade könsceller är välkomna att kontakta Klas. Detta för att genomgå den obligatoriska psykosociala utredning som Socialstyrelsen föreskriver.

Klas har bla tidigare arbetat som psykolog med ovanstående på ReproduktionsMedicinskt Centrum (RMC) i Malmö.

Gustav Ohlsson dietist

Gustav Ohlsson

ARBETAR FÖR NÄRVARANDE PÅ OBESTÄMD TID ENDAST PÅ SJUKHUS MED PANDEMI PATIENTER

Legitimerad Dietist

Gustav arbetar med individens egen påverkans möjlighet framför allt inom kost, men även med coachning inom fysisk aktivitet/livsstil samt därmed även inom viktnedgång. Hans specialinriktning är inom metabola sjukdomar såsom diabetes, och hjärtkärlsjukdom (bl. a höga blodfetter, högt blodtryck), samt inom infektionssjukdomar och rehabilitering. Gustavs specialinriktning är en optimal grund för att bland annat arbeta med kostupplägg för kvinnor med PCOS (polycystiskt ovariesyndrom), vilket han även har tidigare erfarenhet av.
Nyare rön har även börjat visa att kostintaget spelar roll för fertiliteten, vilket Gustav är insatt i.
Gustav arbetar hos oss en dag i veckan, övrig tid arbetar han på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås. Gustav tar mot både kvinnor och män.

Styled by Stina Årenberg

Stina Årenberg

Stina har hjälpt oss med inredning i vårt fina väntrum. Styled by Stina Årenberg - färgsättare & inredare på Happy Homes Ivars, stina@ivars.se

GFCS-logo-sw

Öppettider

Måndag: 08.00-16.00
Tisdag: 08.00-16.60
Onsdag: 08.00-16.00
Torsdag: 08.00-16.00
Fredagar: 08.00-14.30

Lunchstängt 12.00-13.00

Fabriksgatan 10
412 50 Göteborg