Vi som jobbar på Göteborgs IVF klinik och Gynekolog & FertilitetsCenter

Johanna Schmidt gyn

Johanna Schmidt

Verksamhetschef, specialistläkare inom Gynekologi & Obstetrik

Med Dr, Överläkare inom Gynekologi och Subspecialist inom Reproduktionsmedicin. Har disputerat inom polycystiskt ovarie syndrom (PCOS), forskar fortfarande inom området samt inom Reproduktionsmedicin. Har tidigare arbetat många år på Kvinnokliniken Sahlgrenska, Reproduktionsmedicin, och därefter flera år på Livio Göteborg på Carlanderska sjukhuset.

Barbro Eden

Barbro Edén

Specialistläkare inom Gynekologi & Obstetrik

Med Dr, Överläkare inom Gynekologi och Specialist inom Reproduktionsmedicin. Har över 30 års erfarenhet som gynekolog, särskilt inom fertilitet inklusive fertilitetskirurgi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Zahra-Sabeti-Rad

Zahra Sabeti Rad

Överläkare, Subspecialist inom Gynekologi & Obstetrik, Ph D

Zahra har arbetat många år med gynekologi och reproduktionsmedicin/IVF, bla på Reproduktionsmedicinskt Centrum (RMC) i Malmö, på Nordic IVF i Limhamn och på kvinnokliniken i Karlstad. Numera arbetar hon även på Kvinnokliniken Vital i Lund.

Zahra har disputerat i ämnet: Effekten av cancer på fertilitet och graviditet “The effect of maternal malignancy on fertility, pregnancy, and neonatal outcomes”.

Agneta Ehrenborg

Agneta Ehrenborg

Specialistläkare inom Gynekologi & Obstetrik

Har under många år drivit gynekologmottagningen Qvinnolivet i Kungsbacka där hon tagit hand om patienter inom allmän gynekologi och mödravård. Har bedrivit ett flertal studier angående bl. a klimakteriet.

GFCS-logotype-200

Birgitta Attebo

Barnmorska

 

Ulrika Selleskog

Ulrika Selleskog

Senior embryolog

ESHRE-certifierad klinisk embryolog med över tjugo års erfarenhet av arbete som embryolog
både på privat IVF-klinik och nu senast från Reproduktionsmedicin Sahlgrenska sjukhuset.
Ulrika har förutom det kliniska arbetet på laboratoriet även haft ett övergripande kvalitetsansvar.

Anette Curtsdotter

Anette Curtsdotter

Undersköterska och mottagningsansvarig

Har arbetat många år inom akutverksamheten på sjukhus, bl.a. medicin och intensivvårdsavdelningen, därefter under de sista 20 åren på gynekologmottagningen Qvinnolivet i Kungsbacka.

Klas-Abrahamsson

Klas Abrahamsson

Leg. Psykolog

Klas har mångårig erfarenhet av att arbeta med psykologiska aspekter inom Reproduktionsmedicin. Hans specialistkompetens rör exempelvis den stress och de krisreaktioner som drabbar många ofrivilligt barnlösa, enskilda såväl som par. Många kan även behöva psykologiskt stöd i samband med svåra besked eller inför avgörande beslut. Andra områden som Klas har arbetat mycket med är relations- och samlivsproblematik, sexologiska frågor samt HBTQ-aspekter knutna till fertilitet och föräldraskap.

Även de som behöver hjälp med donerade könsceller är välkomna att kontakta Klas. Detta för att genomgå den obligatoriska psykosociala utredning som Socialstyrelsen föreskriver.

Klas har bla tidigare arbetat som psykolog med ovanstående på ReproduktionsMedicinskt Centrum (RMC) i Malmö.

Gustav Ohlsson dietist

Gustav Ohlsson

Legitimerad Dietist

Gustav arbetar med individens egen påverkans möjlighet framför allt inom kost, men även med coachning inom fysisk aktivitet/livsstil samt därmed även inom viktnedgång. Hans specialinriktning är inom metabola sjukdomar såsom diabetes, och hjärtkärlsjukdom (bl. a höga blodfetter, högt blodtryck), samt inom infektionssjukdomar och rehabilitering. Gustavs specialinriktning är en optimal grund för att bland annat arbeta med kostupplägg för kvinnor med PCOS (polycystiskt ovariesyndrom), vilket han även har tidigare erfarenhet av.
Nyare rön har även börjat visa att kostintaget spelar roll för fertiliteten, vilket Gustav är insatt i.
Gustav arbetar hos oss en dag i veckan, övrig tid arbetar han på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås. Gustav tar mot både kvinnor och män.

Styled by Stina Årenberg

Stina Årenberg

Stina har hjälpt oss med inredning i vårt fina väntrum. Styled by Stina Årenberg - färgsättare & inredare på Happy Homes Ivars, stina@ivars.se

GFCS-logo-sw

Öppettider

Måndag: 08.00-16.00
Tisdag: 08.00-16.30
Onsdag: 08.00-16.00
Torsdag: 08.00-16.00
Fredagar: 08.00-14.00

Lunchstängt 12.00-13.00

Fabriksgatan 10
412 50 Göteborg

031-300 00 90

info@gfcs.se